Termoizolacja na zasadzie dachu odwróconego

Oferujemy zastosowanie technologii dachu odwróconego, którego konstrukcja polega na ułożeniu materiału izolacji przeciwwodnej bezpośrednio na konstrukcji stropu, natomiast termoizolacja ułożona jest na izolacji przeciwwodnej. Jest to możliwe dzięki materiałom termoizolacyjnym z polistyrenu ekstrudowanego, czyli XPS. Ma on znikomą nasiąkliwość wody oraz wysoką wytrzymałość na ściskanie, umożliwiającą ruch pieszy lub kołowy.

Termoizolacja styropianem w klinach

Jeśli nie zastosowano wylewki spadkowej, innym możliwym rodzajem termoizolacji jest styropian w klinach. Są to precyzyjnie wycięte płyty z nadanym spadkiem, jako całość umożliwiające pokierowanie wody do zaprojektowanych punktów odwodnienia. Każda płyta posiada opis, a dołączona instrukcja pozwala na bezproblemowe ułożenie. Następnie dach pokrywany jest hydroizolacją EPDM Resitrix. Do zaprojektowania warstwy termoizolacji w klinach niezbędny jest zwymiarowany rzut dachu, informacja o zakładanej grubości izolacji, wielkości spadków oraz umiejscowienia wpustów do odwodnienia.